W okresie zimowym oferujemy także usługę odśnieżania dachów płaskich i pochyłych. Nasi pracownicy posiadają aktualne badania do pracy na wysokości, szkolenia BHP oraz wyposażeni są w sprzęt ochrony indywidualnej. Doświadczenie pracowników daje gwarancję  usługi wykonanej z należytą ostrożnością i troską o nienaruszenie szczelności poszycia. Do zapewnienia stu procentowej pewności i bezpieczeństwa posiadamy także polisę ubezpieczeniową oc o wartości 100 000 tys. złotych.

Oferujemy Państwu:

-odśnieżanie ręczne dachu (łopaty, plandeki, taczki),
-zbijanie sopli i nawisów śnieżnych,
-wywóz śniegu.

Ceny odśnieżania poszczególnych obiektów uzależnione są od kilku czynników i wycenione po wcześniejszych oględzinach budynku. Do czynników tych zaliczamy:

-powierzchnię dachu,
-kąt nachylenia połaci,
-grubość pokrywy śnieżnej,
-rodzaj pokrycia (papa, membrana, blacha),
-ilości stref zrzutu,
-sieci instalacji odgromowej , świetliki, klimatyzatory.

W zależności od Państwa potrzeb oferujemy usługę okresową polegającą na sprawowaniu pieczy nad obiektem w trakcie całego sezonu zimowego lub usługę jednorazową (doraźną)